English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 23879

Trà Vinh chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt là qua thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có những chuyển biến tích cực.Đến nay toàn tỉnh có 379 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 338 dự án trong nước, với vốn đăng ký 121.828 tỷ đồng, 41 dự án FDI, với vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD.  

Hoạt động giới thiệu sản phẩm

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 28/11/2019 để cụ thể hóa Nghị quyết số 50-NQ/TW; chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1751/QĐ-UBND, ngày 11/3/2020 để tổ chức thực hiện; chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW.

Ngay sau khi Nghị quyết số 50-NQ/TW được ban hành, tỉnh đã đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài để đăng ký vào danh mục dự án quốc gia giai đoạn mới, gồm 06 dự án: (1) Dự án đầu tư cảng nước sâu; (2) Dự án hạ tầng kỹ thuật khu phi thuế quan; (3) Dự án hạ tầng kỹ thuật khu kho ngoại quan; (4) Dự án xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ đậu phộng; (5) Dự án xây dựng nhà máy chế biến trái cây; (6) Xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ cây dừa (cơm dừa, vỏ trái dừa, gáo dừa…).

Những năm qua, tỉnh Trà Vinh đã đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư thông qua việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với từng đối tượng thu hút đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn xuyên quốc gia, các tập đoàn lớn trong nước; gắn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh; đăng tải công khai, minh bạch các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính… Cùng với đó là chú trọng nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 3, 4)…

Từ tháng 8/2019 đến nay, tỉnh đã tiếp và làm việc với 151 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát tìm hiểu và đề xuất dự án đầu tư tại tỉnh trên các lĩnh vực may mặc, khai thác cảng, logistic, nhà máy điện khí, hạ tầng khu công nghiệp Cổ Chiên và Cầu Quan, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, điện gió, điện sinh khối, điện khí LNG và năng lượng sạch, điện áp mái, nuôi trồng thủy sản...; cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 254 dự án, trong đó có 18 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký trên 366,8 triệu USD và 236 dự án trong nước, với vốn đăng ký 16.644 tỷ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã tiếp và làm việc với 36 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư thuộc các lĩnh vực logistics, cảng nước sâu, điện khí, điện mặt trời, điện gió, du lịch, nông nghiệp, thủy sản… Qua đó, đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư 10.283 tỷ đồng. Đặc biệt là tỉnh đã thu hút được hai dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 1 và 2, với tổng mức đầu tư gần 9.500 tỷ đồng và dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cổ Chiên, có quy mô gần 750 tỷ đồng.

Thông qua các dự án trọng điểm của tỉnh, các chương trình đầu tư phát triển, tạo điều kiện cho khu kinh tế, khu công nghiệp, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được ngày càng nhiều nguồn vốn và dự án đầu tư; không có trường hợp phát sinh khiếu kiện, tranh chấp quốc tế. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng giá trị xuất khẩu. Hoạt động đầu tư nước ngoài góp phần quan trọng thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng quản lý, công nghệ marketing hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế như: Sản xuất phân bón thông minh, năng lượng điện gió, dây dẫn điện ô tô... đóng góp vào ngân sách và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài vào tỉnh, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; đẩy mạnh phát triển các loại hình doanh nghiệp cả về số lượng, quy mô và lĩnh vực hoạt động như: Hoàn thiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, liên kết tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu phát triển 500 doanh nghiệp/năm; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp rộng khắp.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 36-CTr/TU, ngày 26/12/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư, thu hút, quản lý đầu tư có năng lực, chủ động, sáng tạo, có trình độ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng đến hệ thống hóa cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư và chuyên nghiệp hoá các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến theo chuẩn quốc tế với nhiều ngôn ngữ phổ biến; xây dựng danh mục dự án ưu tiên mời gọi đầu tư; giới thiệu điều kiện và môi trường đầu tư tại các diễn đàn, hoạt động mời gọi đầu tư, công khai các quy hoạch phát triển để mời gọi đầu tư; xây dựng thêm nhiều video clip để tạo điểm nhấn quảng bá, giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thân thiện hơn; xây dựng chương trình cải thiện chỉ số DDCI cấp sở, ngành và huyện, thị, thành phố; đổi mới phương pháp, biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp theo hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, giao việc cho các sở, ngành và địa phương theo chức năng của đơn vị chủ động nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp để đồng hành hỗ trợ, giúp doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chậm triển khai dự án, kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai, hiệu quả kinh tế không cao, công nghiệp lạc hậu, ô nhiễm môi trường... Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng./.

Nguyễn Văn Dũ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 441
  • Hôm nay: 15625
  • Trong tuần: 276,430
  • Tất cả: 48,523,920

Chung nhan Tin Nhiem Mang