English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4543

Tiến độ điều tra doanh nghiệp chậm do dịch bệnh Covid-19

Trà Vinh có 2.495 doanh nghiệp (DN) được điều tra. Tuy nhiên từ ngày 1/4 đến nay, tiến độ điều tra DN chậm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, kết quả điều tra chưa đạt yêu cầu đề ra.

Công ty TNHH Trà Vinh FARM ở thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần là một trong những đơn vị thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin cho đợt điều tra DN năm nay.(Trong ảnh, người lao động đang đóng chai mật dừa cô đặc).

Cuộc điều tra DN bắt đầu từ ngày 01/4/2020 và kết thúc vào ngày 30/5/2020. Đối tượng điều tra: các DN được thành lập và chịu sự điều chỉnh bởi Luật DN; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các DN được thành lập, chịu sự điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện đang hoạt động và các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc DN. 

Cuộc điều tra DN năm 2020 được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu, sử dụng 18 loại phiếu điều tra. Trong đó, Trà Vinh đi sâu vào điều tra loại phiếu số 1A/ĐTDN-DN: phiếu thu thập thông tin đối với DN, hợp tác xã (áp dụng DN Nhà nước, DN ngoài Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được chọn vào mẫu điều tra) và phiếu số 1B/ĐTDN-DN: phiếu thu thập thông tin đối với DN, hợp tác xã (áp dụng cho các DN ngoài Nhà nước hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không thuộc mẫu điều tra 1A/ĐTDN-DN). 

Đến nay, Trà Vinh có 469 DN được thu thập thông tin loại phiếu số 1A/ĐTDN-DN và 61 DN thực hiện phiếu số 1B/ĐTDN-DN; ngoài ra còn có 365 DN thực hiện phiếu số 3: thu thập thông tin đánh giá mức độ tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Do từ ngày 10 - 20/4 tập trung điều tra trả lời phiếu số 3 dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ chậm. 

Bà Bùi Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Công nghiệp - Xây dựng thuộc Cục Thống kê, Tổ phó Tổ thường trực điều tra DN cấp tỉnh cho biết: Cục Thống kê là cơ quan chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện cuộc điều tra; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện phương án điều tra, xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn thực hiện các nội dung. Trước khi điều tra, Cục Thống kê phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát, thống kê về quy mô DN, đảm bảo đầy đủ số lượng theo tình trạng hoạt động. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, giám sát viên, người cung cấp thông tin của DN và các đối tượng khác có liên quan. Tổ chức thực hiện công tác thu thập thông tin bằng hình thức trực tuyến (webfrom) đối với DN, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các nội dung cuộc điều tra theo đúng quy định, tổng hợp, đánh giá, phổ biến số liệu và kết quả điều tra theo quy định. Quan trọng là rà soát, thống nhất số lượng DN phân theo tình trạng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền về cuộc điều tra trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và Ban Quản lý Khu Kinh tế. 

Một trong những điểm mới của cuộc điều tra DN năm 2020 là triển khai thu thập thông tin DN bằng (bảng hỏi) điều tra trực tuyến. DN được cấp tài khoản đăng nhập và thực hiện cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Điều tra DN. Điều tra viên thu thập thông tin bằng các hình thức khác: email, điện thoại… Nội dung điều tra tập trung vào những thông tin: thông tin nhận dạng đơn vị điều tra (tên DN; địa chỉ, điện thoại, fax, email; loại hình DN; ngành hoạt động sản xuất kinh doanh); thông tin về lao động và thu nhập của người lao động (lao động; thu nhập của người lao động); các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh (kết quả sản xuất kinh doanh; hàng tồn kho; vốn đầu tư; năng lực mới tăng); thông tin về các cơ sở trực thuộc DN (tên cơ sở; ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; sản lượng, sản phẩm; lao động; doanh thu); ứng dụng công nghệ trong DN (những loại công nghệ đã được ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh; mức độ tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 của doanh nghiệp; doanh nghiệp đánh giá mức độ tác động của cách mạng công nghiệp và kỹ năng của người lao động trong thời đại số).

Công ty TNHH sản xuất EMMA, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang là đơn vị thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin điều tra DN. (Trong ảnh: Người lao động tích cực sản xuất).

Theo bà Bùi Thị Thúy, đa phần các DN trong tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành Luật Thống kê, thực hiện cung cấp thông tin cho điều tra viên, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên, công khai tên, địa chỉ. Bên cạnh đó, tỉnh đề ra các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Cục Thống kê, Cục Thống kê triển khai cuộc điều tra bằng hình thức thu thập thông tin đánh giá mức độ tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN từ ngày 10 - 20/4/2020 và gửi trước để Tổng Cục Thống kê tổng hợp nhanh phản ánh của cộng đồng DN về tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN để Chính phủ, các cấp, các ngành có thêm căn cứ đưa ra các giải pháp tiếp tục hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất. Đối với các phiếu thu thập thông tin khác DN sẽ hoàn thiện và gửi về Tổng Cục Thống kê theo hướng dẫn của Cục Thống kê cấp tỉnh. Những DN đã hoàn thành việc cung cấp thông tin cho ngành thống kê trong cuộc điều tra DN năm 2020 bằng hình thức trực tuyến (trước thời điểm ngày 10/4/2020) tiếp tục cung cấp thông tin theo phiếu thu thập thông tin bổ sung trên.

Kết quả thu thập từ cuộc điều tra DN năm 2020 được sử dụng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển DN của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các DN, hợp tác xã; được dùng để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành thống kê. Đồng thời, kết quả điều tra DN năm 2020 sẽ là tư liệu để tổng hợp và biên soạn ấn phẩm “Sách trắng DN năm 2021” và “Sách trắng hợp tác xã năm 2021”; đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ trong DN và chi phí dịch vụ logistics (lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan…) trong thời đại công nghiệp 4.0.

Mỹ Nhân 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 305
  • Hôm nay: 10895
  • Trong tuần: 303,688
  • Tất cả: 48,688,868

Chung nhan Tin Nhiem Mang