English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội vụ năm 2021

Sáng ngày 12/1, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ. Ông Phạm Minh Chính,Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đã đến dự hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội vụ năm 2021
tại điểm cầu Trà Vinh

 Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026; triển khai chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kì 2021-2026… Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động của năm là "kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, bổ sung hoàn thiện thể chế chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ một cách đồng bộ và thống nhất, phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử, tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh lãnh đạo UBND cấp tỉnh, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và viên chức hưởng lương nhà nước theo Nghị quyết 18,19 của BCHTW Đảng. Chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình cao.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt đã tạo sự chuyển biến tích cực đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, công tác khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển, công tác quản lý tôn giáo được tăng cường tuân thủ pháp luật và gắn bó với dân tộc. Toàn ngành nội vụ chủ động công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý. Theo đó, tính đến hết năm 2021, biên chế công chức đã giảm trên 10%, biên chế sự nghiệp giảm 11,6%, cán bộ công chức cấp xã giảm trên 8,9%, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân số giảm trên 49%. Riêng sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 Sở giảm 7 tổ chức; các tổ chức cơ quan chuyên môn cấp Sở giảm 1.648 tổ chức; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giảm 451 phòng; do đó số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tính đến hết năm 2021 giảm được 12,35% so với năm 2015.

Xuất phát từ nhu cầu về giáo viên đặc biệt là cấp mầm non và tiểu học, Bộ đã kịp thời phối hợp, đề xuất, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp. Riêng trong xây dựng Chính quyền địa phương, đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội giai đoạn 2019-2021 giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 561 đơn vị hành chính cấp xã. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình chính phủ về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 đồng thời đổi mới phương pháp kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các Bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính của các Bộ ngành địa phương được triền khai toàn diện, 100% các cơ quan hành chính đã tiếp nhận xử lý văn bản trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nội vụ đã có nhiều đổi mới bám sát thực tiễn trong tình hình mới, trong đó, ở lĩnh vực cải cách thể chế, Bộ đã chủ trì xây dựng 3 dự án luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 nghị quyết, trình Chính Phủ ban hành 8 nghị định, 3 nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 quyết định, 4 chỉ thị, 1 công điện, Ban hành theo thẩm quyền 6 thông tư và 4 văn bản hợp nhất… Tham gia sắp xếp kiện toàn bộ máy, phân cấp phân quyền, coi trọng cơ sở, chọn cách tiếp cận toàn dân trong công việc nhất là đem lại hiệu quả trong các vấn đề bảo vệ đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

 Định hướng cho năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Nội vụ phải xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí và qui trình trong tổ chức bộ máy nhằm áp dụng một cách công tâm, khách quan, dân chủ và công bằng. Chú trọng kiểm soát dịch bệnh, bố trí con người công việc phải phù hợp với tình hình thực tế nhằm phục vụ tốt cho công tác an sinh, góp phần cho phục hồi kinh tế đất nước. Trong xây dựng thể chế cần phù hợp với tình hình thực tế, lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm hàng đầu, thực hiện cơ chế quản lý cán bộ công chức phải dựa trên vị trí việc làm một cách sáng tạo để thu hút nhân tài. Tập trung công tác tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ, ngành, quan tâm về biên chế của ngành giáo dục và y tế.  Bên cạnh đó là chú trọng công tác cải cách hành chính, chống tiêu cực tham nhũng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng.

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động năm 2022 là “ Đoàn kết, kỉ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả” để khắc phục những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ thực hiện thắng lợi công tác của toàn ngành, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc chính phủ đảm bảo tinh gọn hiệu quả; Tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số, và sớm cụ thể hóa Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi khi được Quốc hội thông qua./.

                   Phượng Khánh

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 699
  • Hôm nay: 26033
  • Trong tuần: 338,100
  • Tất cả: 32,044,883

Chung nhan Tin Nhiem Mang