English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Tỉnh ủy Trà Vinh tham gia đóng góp báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19

Chiều ngày 21/12, tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với 18 điểm cầu tại các tỉnh, thành khu vực miền Nam để góp ý báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Đồng chí Lâm Minh Đằng – Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng và các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, các ý kiến thể hiện rõ quan điểm của từng địa phương về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc giao đất, cho thuê đất, phương thức thu tiền sử dụng đất; những vấn đề tồn tại kéo dài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất. Đồng thời các ý kiến tập trung làm rõ một số vấn đề có liên quan đến quản lý Nhà nước về đất đai và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất tại các địa phương.

Đối với vấn đề Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai, trong báo cáo đóng góp, Tỉnh ủy Trà Vinh đồng thuận với nhóm ý kiến: cần tiếp tục phân cấp mạnh hơn nữa quản lý nhà nước về đất đai cho địa phương song song với việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, tích hợp, sử dụng đa mục tiêu và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung thống nhất. Với lý do nhằm tạo sự chủ động cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, cần phân cấp nhiều hơn để địa phương chủ động trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số dự án trọng điểm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tham gia phát biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện kiến nghị sửa đổi Luật đất đai theo hướng “các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bằng Nghị quyết trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp vượt chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Đối với việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư: cần quy định mở rộng các trường hợp Nhà nước chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, điều tiết thị trường. Về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần quy định mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho tích tụ và tập trung ruộng đất, để nhà đầu tư và hộ gia đình yên tâm đầu tư vào nông nghiệp và phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao./.

         Xuân Kha

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 491
  • Hôm nay: 24828
  • Trong tuần: 336,895
  • Tất cả: 32,043,678

Chung nhan Tin Nhiem Mang