English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND quy định một số mức chi cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2025.

Hợp tác xã Long Hiệp, huyện Trà Cú

Nghị quyết quy định, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực đối với 4 đối tượng: thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể; công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; công chức, viên chức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các hiệp hội, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; giảng viên về kinh tế tập thể trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/1 khóa đào tạo. Trường hợp khóa đào tạo có thời gian dưới 1 tháng thì thực hiện hỗ trợ theo số ngày thực tế tham gia khóa đào tạo (26 ngày/1 tháng).

Đối với nội dung hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể: ngân sách địa phương hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 3 năm/người, tối đa 2 người/tổ chức kinh tế tập thể/năm.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 17/7/2022.

P.A

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 277
  • Hôm nay: 2258
  • Trong tuần: 208,742
  • Tất cả: 39,270,691

Chung nhan Tin Nhiem Mang