English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

THÀNH PHẦN BAN BIÊN TẬP

 

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

2. Phó trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Nầy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Các thành viên:

- Ông Tiêu Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Tài Chính;
- Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Sơn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Trà Vinh;

- Ông Nguyễn Thanh Luân, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

 Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông.

 

* Chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử:

Chức năng:

Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì hoạt động và đăng tải thông tin; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
               Nhiệm vụ:

Định hướng thông tin, tiếp nhận, xử lý, biên tập, đăng tải thông tin, chất lượng thông tin và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đưa các dịch vụ hành chính công và thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
              - Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan đơn vị trong việc quản lý cập nhật, lưu trữ thông tin trên các Trang thông tin điện tử thành phần.
              - Kinh phí hoạt động của Ban Biên tập và chi trả nhuận bút, thù lao cho tác giả và những người có liên quan do ngân sách đảm bảo. Giao Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Biên tập) chỉ đạo việc lập dự toán gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm và thực hiện việc chi trả, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.
             - Ban Biên tập (cơ quan thường trực) có trách nhiệm xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Biên tập; đề xuất Trưởng ban phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Biên tập.

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện công tác. Ban Biên tập được trưng dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thành viên để thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 440
  • Hôm nay: 8965
  • Trong tuần: 166,623
  • Tất cả: 15,789,468